Teenused ja hinnad

Teenuste hindadega tutvumiseks klõpsake üleval asuvatele alammenüü linkidele (Hauahooldus, Hauapiirded vms). Allpool saate lugeda teenuste kohta üldisi lühikirjeldusi.

Teenuseid osutame kõikidel kalmistutel üle Eesti.


Hauahooldus
Pakume tavalisest hooldusest, mille käigus koristame prahi, kuni selleni välja, kus on tekkinud hoopis soov hauaplats uuesti kujundada ja sellele uus välisilme anda. Lisaks tavapärasele hooldusele on võimalik näiteks hauatähiseid ja -piirdeid ühekordselt või korduvalt puhastada, hekki lõigata, uuendada hauakatet (liiva, mulda, graniitkillustikku jms.), tõsta viltu vajunud hauakive jne.


Hauapiirded
Hauapiiret saab teha näiteks loodusliku pinnaga graniidist, paekivist, betoonist moodulitest, valatud betoonist, lihvitud graniidist, metallist, puidust või ka mõnest muust materjalist. Kalmu kujundamise põhireegliks on, et hea tava kohaselt tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid, kuid seadustest, määrustest, eeskirjadest jne. võivad olla kehtestatud ka kohustuslikud reeglid.

Ise piiret tehes on antud näiteks soovitusi võtta materjali tagavaraks ja piirde rajamisest järelejäänud materjal peita põõsa alla või hauaplatsi sisse, pinnakatte alla. Soovitus materiale põõsaste alla peita on vastuolus kalmistute eeskirjadega, sest hauatähised ja -piirded ning haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja selline tegevus liigitub prügistamise alla. Materjale maasse kaevates need üldiselt sinna ka unustatakse.


Hauapiirete renoveerimine
Renoveerimise käigus võidakse teostada kapitaalremonti, millega remonditakse hauarajatis sama heaks kui see oli uuena. Samuti võidakse hauarajatis restaureerida selle arhitektuuri ja välisilme säilitamiseks, taastamiseks või parandamiseks. Renoveerimise käigus taastatakse ehitise, rajatise või eseme varasema kuju ja/või väljanägemine võimalikult originaali lähedasena, lisaks võidakse kaotada hilisemaid sobimatuid täiendusi ja täiendada algseid kuid kahjustatud või muudetud osi.

Paljusid hauarajatisi on võimalik renoveerida, pikendades sellega nende eluiga ja ajalugu.

Kõik kalmistutel olevad hauarajatised võiksid olla lihtsalt eemaldatavad, sest matmist takistavate hauatähiste ja piirete ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigaldamise kulud peab kandma matja või hauaplatsi kasutaja. Mida kindlamalt ja keerulisemalt on hauapiirded ehitatud, seda aeganõudvam ja kulukam on neid lammutada või renoveerida, see aga mõjutab oluliselt lõpphinda.


Loodusliku pinnaga hauapiirded
Loodusliku pinnaga hauapiire on iseloomult nn. raskepärasem ja tahumatum ning harmoneerub väga häsi ümbritseva loodusega. Selline lahendus on hingelt ja sisult maalähedane ning funktsionaalne, moodustades terviklikkuse, jäädes samas lihtsaks.

• Murupiirde või täielikult murukattega hauaplatsi rajamisel tuleb arvestada, et selline plats nõuab tavalisest rohkemat hooldust. Samas isegi tiheda ja korraliku hoolitsuse puhul võib juhtuda, et murukate ei kasva või hääbub, sest asub näiteks liivasel pinnasel ja/või suurte puude varjus. Kui soov on ikkagi murukattega hauaplatsi rajada, siis pigem eelistada muruseemet kui ettekasvatatud murumätast ning teha seda üldiselt juhul, kui hauaplatsile paistab päike ja muru on võimalik käia pidevalt hooldamas. Praktika on näidanud, et murumätas püsib olenevalt kasvukohast ja hooldamisest dekoratiivne umbes 1-3 aastat misjärel tuleks see välja vahetada või piire uuest materjalist teha.

• Paekivile polnud vanasti alternatiivi, kuid nüüdseks on muutunud paekivi ehitusmaterjalina üheks võimaluseks teiste seas. Paekivi juures on palju käsitööd ja kaevandamise protsess on pikk. Klombitud paekivist hauapiirdeid valmistatame kas nn. kolmnurkestest kividest või piklikest plokkidest. Paekivi värv võib varieeruda valkjast kollakani.

• Graniit on hinnatud eriti tema loodusliku unikaalse värvi, struktuuri ja mustri poolest. Kõvaduse ja hea töödeldavuse pärast tarvitatakse graniiti ehitusmaterjalina, skulptuuride (eriti portreede, büstide ja aiaskulptuuride) ning mälestussammaste ja hauasammaste valmistamiseks. Väga tiheda jämedateralise struktuuriga, enamasti tardkivim, hea kuuma ning külmakindlus. Poleeritud pinnaga graniit imab kõige vähem vedelikke, ei määrdu nii kergesti ja on samas ka lihtsasti puhastatav.
Murtud ja poleeritud graniidist hauapiirete valmistamisel kasutame piklikke plokke. Parima tulemuse saavutamiseks on vajalik murtud graniitplokkide käsitsi järeltöötlemine.