Avaleht

Eesti Kalmistute tegevus seisneb kalmistuteenuste osutamises üle Eesti, enamjaolt Tallinnas ja Harjumaal.


Eraldi on Teil võimalik kalmistud.ee (leht avaneb uues aknas) kodulehe abil teostada maetu otsing ja leida informatsiooni teid huvitava kalmulise ning tema viimse puhkepaiga kohta. Samuti saate sealtkaudu suhelda erinevate kalmistu territooriumit haldavate asutusega ning leiate iga kalmistu kohta andmed ja e-teenused, mida konkreetne kalmistu on pidanud vajalikuks teile avada.Kalmistute üldine kodukord:

• Kalmistu külastajana arvesta teiste kalmistu külastajatega ja pea korda, puhtust ning vaikust.

• Oma tegevusega ära kahjusta kalmistu väravaid, piirdeid, veevõtukohtasid, kalme, hauatähiseid ja –rajatisi.

• Ole loodussõbralik ja hoia kalmistul asuvaid puid, põõsaid ja lilli.

• Ära too kalmistule olmeprügi. Praht pane selleks ettenähtud kohta. Jälgi kirjeid jäätmete konteineritel.

• Kalmistul ära tee lõkketuld.

• Kui külastad kalmistut mootorsõidukiga, siis pargi see selleks ettenähtud parkimisplatsile. Kui on vajadus kalmistu territooriumile mootorsõidukiga siseneda, siis küsi kalmistut haldavalt asutuselt või isikult sissesõiduluba.

• Keelatud on matmisplatsi omavoliliselt suurendamine ja hauaplatsi omaalgatusel ümber paigutamine.

• Hoia hauaplats korras ja hoolda seda pidevalt.

• Kalmu kujundamisel tuleb hea tava kohaselt järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Seadustest, määrustest, eeskirjadest jne. võivad olla aga kehtestatud ka kohustuslikud reeglid.

• Taimede valikul tuleb arvestada ümbritsevate kalmudega, et vältida taimede levikut nendele.