Maetu otsing

Maetu otsingut saate teostada allpool väljatoodud kalmistuportaalide kaudu.
Hauahoolduse, hauapiirde, jms tellimiseks tutvuge meie poolt pakutavate teenuste ja hindadega.

Eestis on hetkel kasutuses kolm eraldiseisvat veebipõhist kalmistumajanduse infosüsteemi.
(NB! Kalmistuportaalid avanevad uues aknas)


HAUDI (üle-eestiline, kuid kõiki kalmistuid veel ei ole ja neid lisatakse pidevalt juurde)

Tartu kalmistud (ainult Tartu linna kalmistud)

Saaremaa kalmistud (ainult Saaremaa valla kalmistud)KUI MAETU OTSING EI ANNA TULEMUST VÕI ANDMED ON PUUDULIKUD

Andmeid pole infosüsteemi sisestatud
• Kontrollige kas kalmistu on digitaalse infosüsteemiga liitunud, sest kalmistuportaalist puuduvate kalmistute kohta ei ole andmeid sisestatud ja seetõttu ei anna maetu otsing tulemust.
• Tegemist võib-olla hiljuti maetud isikuga, kelle andmeid pole veel sisestatud või hoopis väga ammu maetud lahkunu hauaplatsiga.
• Enamus kalmistul olevatest hauaplatsidest võivad olla kantud infosüsteemi ja digitaalsele kaardile, kuid otsitav kalm võib asuda kaardistamata alal ega ole süsteemi lisatud.
• Kui otsingud ei anna tulemust ja te jääte hauaplatsi leidmisega hätta, võite hauaplatsi leidmiseks pöörduda ka kalmistut haldava asutuse või kalmistuvahi poole (vt Kalmistute info).

Nime kirjapildi erinevused
• Eksimus võib-olla infosüsteemidesse andmete sisestamisel tekkinud apsakast, kui ka sellest, et inimesed on lahkunu eluajal harjunud kasutama teistsugust nimepilti (mugandatud nimekuju, hüüdnimi jne).
• Tuleks veenduda, et otsitava isiku perekonnanime ja eesnimenime kirjapilt oleks korrektne, sest on juhuseid, kus kalmisturegistris on maetu nime kirjapilt teistsugune. Näiteks võib Viivi infosüsteemis olla hoopis Viivy.
• Sõltuvalt infosüsteemist või kalmistust võivad kaksiknimega isikud, kelle liitnimes on sidekriips, olla elektrooniliselt sisestatud kas sidekriipsuga või ilma. Vajadusel tuleks otsingut teostada ainult ühe nime järgi, sidekriipsu asemel kasutada tühikut või kui kalmistuportaalis on erinevad valikud, siis võimalusel maetut otsida NIMEOSA järgi. Näiteks nime Egon-Einar puhul, teostades otsingut TÄPSE NIME järgi ja sisestades eesnimes ainult Egon või Einar, siis võib infosüsteem kuvada andmeid hoopis teise isiku kohta või ei leita üldse mingisugust informatsiooni.

Hauaplatsi asukoha info puudulik
• Mõnel kalmistul leiab maetud isiku küll nime järgi üles, kuid digitaalne kaart antud kalmistu kohta puudub. Enamasti on sellisel juhul tekstina välja toodud näiteks sektori, kvartali, rea, platsi vms number, mille järgi orienteeruda. Kalmistu kaardi puudumisel sisestage näiteks teile kõige lähema hauaplatsi hauakivil olev nimi, millega saate teada oma hetke asukoha ning vajadusel liikuge mõne hauaplatsi, rea, kvartali, sektori vms võrra edasi. Selliselt hauaplatsi asukohta otsides tuleb pidevalt otsingut korrata, kasutada analüüsivõimet ja loogikat ning varuda aega. Kahjuks on antud juhul siiski võimalik, et hauaplats jääb leidmata, sest on kalmistuid, kus hauaplatside koordinaatides puudub igasugune loogika. Näiteks võib kvartal 15 asuda ühes kalmistu servas ja samal ajal on naabriks kvartal 25 ning kvartal 16 teises kalmistu servas ja samal ajal on naabriks kvartal 20.
• Kui kalmisturegistris puuduvad koordinaadid ka hauaplatsi kirjelduses (sektor x, kvartal x, rida x, plats x), siis sellisel juhul on infosüsteemi andmed hauaplatsi leidmiseks kasutud ja pöörduda tuleks kalmistut haldava asutuse või kalmistuvahi poole (vt Kalmistute info).