Hauapiirded

Renoveerimise käigus võidakse teostada kapitaalremonti, millega remonditakse hauarajatis sama heaks kui see oli uuena. Samuti võidakse hauarajatis restaureerida selle arhitektuuri ja välisilme säilitamiseks, taastamiseks või parandamiseks. Renoveerimise käigus taastatakse ehitise, rajatise või eseme varasema kuju ja/või väljanägemine võimalikult originaali lähedasena, lisaks võidakse kaotada hilisemaid sobimatuid täiendusi ja täiendada algseid kuid kahjustatud või muudetud osi.

Paljusid hauarajatisi on võimalik renoveerida, pikendades sellega nende eluiga ja ajalugu.

* hinnakirjas on välja toodud keskmised hauapiirete hinnad, kuid lõppmaksumus võib sõltuda erinvatest teguritest - kas tegemist on uue piirdega, kas vana piire tuleb lammutada, kas hauaplats asub siledal pinnal või künka jalamil jne. Hinnad ei sisalda hauaplatsi täiteid ja need tuleb tellida lisaks.

* väljatoodud hinnad on arvestatud olukorras, kus hauapiirde kive ei ole vaja välja vahetada. Vahetatavate osade puhul ei arvestata sellise osa renoveerimise meetri hinda vaid uue materjali ja selle paigalduse meetri hinda. Renoveerimisel on üldiselt arvestatud olukorda, kus hauarajatis on valmistatud nn. lahtisel meetodil. Suuremat lammutustööd ja/või seguga paigaldatud hauapiirde renoveerimise hind võib hinnakiras väljatoodust erineda.

Hauapiirde renoveerimine Hind
Urniplatsi piire alates 168‬ €
1-kohalise hauaplatsi piire alates 315 €
2-kohalise hauaplatsi piire alates 420 €
3-kohalise hauaplatsi piire alates 525 €
4-kohalise hauaplatsi piire alates 630 €
5-kohalise hauaplatsi piire alates 735 €
6-kohalise hauaplatsi piire alates 840 €
Erimõõdus hauaplatsi piirde jooksva meetri hind alates 42 €
Hauaplatsi katted Hind
Geotekstiili paigaldamine (1 hauakoht) 8,40 €
Liivaga katmine (1 hauakoht) 41,85 €
Graniitkillustikuga katmine (1 hauakoht) 67,80 €
Mullaga katmine (1 hauakoht) 45,35 €
Lisatasu vana katte vahetamisel (1 hauakoht) 10,50 €
Täitepinnas (1 hauakoht) alates 22,70 €
* hinnad sisaldavad materjale ja välja on toodud hind 1 hauakoha (u 3,125 m²) katmise kohta. Väiksemate tööde puhul korrutatakse hind koefitsiendiga 1,5 (va urniplatsi kattega katmisel).

* hinnakirjas on välja toodud enamlevinud mõõtudega hauaplatsid - Urn 1,0 x 1,0 m; 1-kohaline kirstuplats 1,25 x 2,50 m; 2-kohaline kirstuplats 2,50 x 2,50 m; 3-kohaline kirstuplats 3,75 x 2,50 m; 4-kohaline kirstuplats 5,0 x 2,50 m. Hauaplatside eeskirjakohased mõõdud võivad kalmistutel erineda.

* ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane.