Hauapiirded

Kõik kalmistutel olevad hauarajatised võiksid olla lihtsalt eemaldatavad, sest matmist takistavate hauatähiste ja piirete ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigaldamise kulud peab kandma matja või hauaplatsi kasutaja. Mida kindlamalt ja keerulisemalt on hauapiirded ehitatud, seda aeganõudvam ja kulukam on neid lammutada või renoveerida, see aga mõjutab oluliselt lõpphinda.

Hauapiiret saab teha näiteks loodusliku pinnaga graniidist, paekivist, betoonist moodulitest, valatud betoonist, lihvitud graniidist, metallist, puidust või ka mõnest muust materjalist. Kalmu kujundamise põhireegliks on, et hea tava kohaselt tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid, kuid seadustest, määrustest, eeskirjadest jne. võivad olla kehtestatud ka kohustuslikud reeglid.

Murupiirde või täielikult murukattega hauaplatsi rajamisel tuleb aga arvestada, et selline plats nõuab tavalisest rohkemat hooldust. Samas isegi tiheda ja korraliku hoolitsuse puhul võib juhtuda, et murukate ei kasva või hääbub, sest asub näiteks liivasel pinnasel ja/või suurte puude varjus. Kui soov on ikkagi murukattega hauaplatsi rajada, siis pigem eelistada muruseemet kui ettekasvatatud murumätast ning teha seda üldiselt juhul, kui hauaplatsile paistab päike ja muru on võimalik käia pidevalt hooldamas. Praktika on näidanud, et murumätas püsib olenevalt kasvukohast ja hooldamisest dekoratiivne umbes 1-3 aastat misjärel tuleks see välja vahetada või piire uuest materjalist teha.

Ise piiret tehes on antud näiteks soovitusi võtta materjali tagavaraks ja piirde rajamisest järelejäänud materjal peita põõsa alla või hauaplatsi sisse, pinnakatte alla. Soovitus materiale põõsaste alla peita on vastuolus kalmistute eeskirjadega, sest hauatähised ja -piirded ning haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja selline tegevus liigitub prügistamise alla. Materjale maasse kaevates need üldiselt sinna ka unustatakse.